STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link

KAMPANIE SPOŁECZNE

Badania i tworzenie strategii komunikacji kampanii społecznych

Identyfikacja potencjalnych partnerów społecznych lub biznesowych

Badanie efektywności kampanii społecznych

Realizacja kampanii społecznych wykorzystujących narzędzia reklamowe

Prowadzenie działań public relations - współpraca z mediami oraz innymi grupami ważnymi z punktu widzenia powodzenia kampanii

Planowanie i zakup mediów do kampanii społecznych

Realizacja kampanii marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

REALIZACJA I KOMUNIKACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

Realizacja strategii komunikacji zaangażowania społecznego firm
i koordynacja programów społecznych z wykorzystaniem narzędzi reklamowych i działań public relations

Koordynacja programów edukacyjnych i informacyjnych

Opracowywanie koncepcji komunikacji i prowadzenie działań public relations

Współpraca z mediami w ramach kampanii o charakterze społecznym oraz komunikacji programów społecznych

PRODUKCJA FILMOWA

Organizacja produkcji filmowej – fabuła i animacja

Własne studio castingowe

Organizacja postprodukcji we współpracy z zewnętrznymi studiami

Współpraca z cenionymi kompozytorami

Możliwość współpracy z profesjonalnymi twórcami animacji filmowej

KOMUNIKACJA CSR

Badania i analizy otoczenia marki i jej interesariuszy

Identyfikacja możliwych obszarów zaangażowania społecznego marki

Opracowywanie strategii komunikacji CSR

Opracowywanie raportów społecznych (wywiady z interesariuszami, zbieranie materiałów, redakcja) według standardów GRI

Badania, analizy i opracowywanie strategii działań i komunikacji zaangażowania społecznego firm (CCI)

Opracowywanie koncepcji marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

ODPOWIEDZIALNE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA BTL

Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii społecznych

Wizualizacja oraz branding programów społecznych

Opracowanie graficzne oraz produkcja materiałów edukacyjnych

Projektowanie graficzne oraz skład raportów społecznych

Odpowiedzialna produkcja publikacji (certyfikaty ekologiczne)

BADANIA

Ewaluacja kampanii i programów społecznych

Badania rozumienia przekazów i informacji

Panel interesariuszy CSR – badanie opinii interesariuszy o firmie (autorska metodologia)

Badania klientów firmy

Badania efektywności współpracy biznesu i NGO

Weryfikacja założeń marketingu zaangażowanego społecznie - dopasowanie tematu społecznego do marki

Wynajem pracowni fokusownejPrzeczytaj inne artykuły: