STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link

EWALUACJA KAMPANII I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

Badanie ilościowe przeprowadzane przed i po kampanii mające na celu diagnozę zmiany postaw, wiedzy i przekonań grupy docelowej oraz efektywności użytych kanałów komunikacyjnych jak również poddanie ocenie przekazu kampanii pod względem komunikacyjnym.

ROZUMIENIE INSTRUKCJI I ETYKIET

Diagnoza przejrzystości oraz czytelności projektowania graficznego oraz rozumienia przekazu tekstowego wszelkich informacji, etykiet, instrukcji tworzonych przez firmy.

Oferta skierowana głównie do:

firm farmaceutycznych tworzących informacje o sposobie zażywania leków

firm produkujących meble

firm produkujących artykuły dla dzieci (na przykład zabawki, produkty spożywcze)

PANEL (CSR) DIALOGU Z INTERESARIUSZAM

Celem badania jest utrzymanie dialogu z interesariuszami poprzez poznanie ich opinii na temat strategii CSR
firmy oraz innych istotnych dla firmy zagadnień.

Badanie efektywności kanałów komunikacji CSR

Badanie rozumienia zaangażowania społecznego firmy przez środowisko zewnętrzne i/lub wewnętrzne firmy

Badanie wpływu zaangażowania firmy na motywacje konsumentów
i innych interesariuszy wewnętrznych i/lub zewnętrznych firmy/organizacji

Badanie postrzegania zaangażowania i strategii CSR przez wszystkich interesariuszy firmy

Więcej informacji na www.panelcsr.pl

WSPÓŁPRACA BIZNESU Z NGO

Badanie procesu współpracy biznesu i organizacji NGO, prowadzenie debat, wywiadów indywidualnych, dyskusji grupowych i panelowych, gromadzenie dobrych praktyk

DOPASOWANIE TEMATU SPOŁECZNEGO DO MARKI CRM

Wizerunek marki ze szczególnym naciskiem na jej wizerunek społeczny

Znajomość akcji społecznych wśród konsumentów

Testy tematów CRM

Oczekiwania wobec marki

Rozumienie mechanizmów programów CRM

Wpływ programów CRM na wizerunek marki

Efektywność reklamy CRM

Badania decyzji zakupowych pod kątem znaczenia wizerunku społecznego markiPrzeczytaj inne artykuły: