STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link
SPA (SOCIAL PROBLEM ANALYSIS)

Analiza pozwalająca na precyzyjne zdefiniowanie problemu społecznego i jego przyczyn w sposób, który pozwala stworzyć strategię zaangażowania społecznego marki.

PANEL DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI

Badanie którego celem jest utrzymanie dialogu z interesariuszami poprzez poznanie ich opinii na temat strategii CSR
firmy oraz innych istotnych dla firmy zagadnień. Badanie zaprojektowane jest z myślą o możliwości
wykorzystania wyników w raportach społecznej odpowiedzialności.


METODOLOGIA


Badanie realizowane jest metodą wywiadów internetowych (CAWI) oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI). Ponieważ grupy interesariuszy są zróżnicowane proponujemy różne sposoby dotarcia do respondentów:
Pracownicy firmy, dostawcy i klienci biznesowi – w przypadku tych grup najlepszym sposobem dotarcia są ankiety internetowe (CAWI). Nasza oferta obejmuje przygotowanie merytoryczne i informatyczne ankiety opracowanej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta oraz zebranie i opracowanie jej wyników. Ankieta ta zostanie dostarczona Klientowi w formie szyfrowanego linku, który może być rozesłany do przedstawicieli wymienionych grup. Wypełniona w ten sposób ankieta jest anonimowa – dzięki szyfrowaniu nie ma możliwości powiązania jej z danymi respondenta. Po zebraniu ankiet opracowujemy ich wyniki
i dostarczamy raport. To rozwiązanie pozwala na uniknięcie konieczności przekazywania bazy kontaktów do pracowników, dostawców i klientów biznesowych firmy, ale zakłada aktywny udział Klienta w realizacji badania (rozesłanie linków do ankiet). Jeśli przekazanie bazy kontaktów jest możliwe, oferujemy pełną realizację, bez zaangażowania Klienta – rozsyłamy wtedy linki do ankiety we własnym zakresie. W przypadku wymienionych respondentów każda z grup interesariuszy powinna liczyć nie mniej niż 45 osób.

Konsumenci i lokalna społeczność – badanie w tych grupach rekomendujemy przeprowadzić za pomocą ankiet internetowych, a jego realizacja odbędzie się za pośrednictwem panelu badawczego ARIADNA. Jest to panel gromadzący ponad 80000 polskich konsumentów w wieku 15-65 lat. Pozwoli to na dobranie odpowiedniej próby 300 konsumentów produktów Klienta oraz 150 przedstawicieli lokalnej społeczności, którym zostanie rozesłana ankieta internetowa.

Autorytety, decydenci, przedstawiciele środowisk opiniotwórczych – obejmujące tę grupę badanie projektujemy indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta. Z tymi respondentami będziemy przeprowadzić pogłębione wywiady indywidualne.
NARZĘDZIA BADAWCZE

Ilościowa część badania (CAWI) będzie prowadzona z użyciem ankiety, która będzie miała część wspólną dla wszystkich grup respondentów oraz część indywidualnie dostosowaną do ich specyfiki. Pozwoli to na dokonanie ogólnej oceny strategii CSR firmy, a także skierowanie specyficznych pytań do przedstawicieli każdej z badanych grup.

Scenariusz wywiadu do części jakościowej będzie indywidualnie przygotowany i dostosowany do specyfiki respondentów biorących udział w badaniu.

Więcej informacji na stronie: http://panelcsr.pl/

CRM-SP (CAUSE RELATED MARKETING STRATEGY PLAN)

Analiza badań i potencjału marki połączona
z warsztatem pozwalającym na ustalenie potencjału społecznego zaangażowania wynikającego z pozycjonowania marki jak również umożliwiający stworzenie mechanizmu CRM.

WARSZTAT STRATEGICZNY (SOCIAL CHANGE BEHAVIOR STRATEGY)

Warsztat pozwalający wypracować odpowiednią argumentację przekazu społecznego tak, aby był on skuteczny
i prowadził do zmiany postaw. Narzędzie to ułatwia opracowanie klarownych wytycznych (briefu) dla agencji reklamowej
do realizacji projektów kreatywnych. Warsztat może być przydatny dla wszystkich rozpisujących przetargi na kampanie społeczne. W wyniku warsztatu zostaje opracowana strategia komunikacji niezbędna do opracowania rozwiązań kreatywnych.

MAPA PARTNERÓW

Metoda pozwalająca ustalić strategię i sposób komunikacji o wszystkich partnerach projektu.

SIATKA INTERESARIUSZY CSR

Narzędzie pozwalające określić interesariuszy działań społecznych - potencjalnych sprzymierzeńców i wrogów oraz rodzaj i formę komunikacji, jaką należy do nich kierować.

SMP (SOCIAL MARKETING PLAN)

Zbiór schematów pozwalający optymalnie dobrać metody i narzędzia komunikacji najlepsze dla działań społecznych.Przeczytaj inne artykuły: