STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link

Chcieliśmy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizacje Projektu na Opracowanie i wdrożenie aplikacji marketingowej SeeMore wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość w tym metody uczenia maszynowego do rozpoznawania online obiektów występujących na obrazach ze środków PO IR w ramach: poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.