Kampanie
społeczne

  • Badania i tworzenie strategii komunikacji kampanii społecznych
  • Identyfikacja potencjalnych partnerów społecznych lub biznesowych
  • Badanie efektywności kampanii społecznych
  • Realizacja kampanii społecznych wykorzystujących narzędzia reklamowe
  • Prowadzenie działań public relations - współpraca z mediami oraz innymi grupami ważnymi z punktu widzenia powodzenia kampanii
  • Planowanie i zakup mediów do kampanii społecznych ⋅ Realizacja kampanii marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

Programy
społeczne

  • Realizacja strategii komunikacji zaangażowania społecznego firm i koordynacja programów społecznych z wykorzystaniem narzędzi reklamowych i działań public relations
  • Koordynacja programów edukacyjnych i informacyjnych
  • Opracowywanie koncepcji komunikacji i prowadzenie działań public relations
  • Współpraca z mediami w ramach kampanii o charakterze społecznym oraz komunikacji programów społecznych

Produkcja
filmowa

  • Organizacja produkcji filmowej – fabuła i animacja
  • Własne studio castingowe
  • Organizacja postprodukcji we współpracy z zewnętrznymi studiami
  • Współpraca z cenionymi kompozytorami
  • Możliwość współpracy z profesjonalnymi twórcami animacji filmowej

Komunikacja
CSR

  • Badania i analizy otoczenia marki i jej interesariuszy
  • Identyfikacja możliwych obszarów zaangażowania społecznego marki
  • Opracowywanie strategii komunikacji CSR
  • Opracowywanie raportów społecznych (wywiady z interesariuszami, zbieranie materiałów, redakcja) według standardów GRI
  • Badania, analizy i opracowywanie strategii działań i komunikacji zaangażowania społecznego firm (CCI)
  • Opracowywanie koncepcji marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

Produkcja
BTL

  • Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii społecznych
  • Wizualizacja oraz branding programów społecznych
  • Opracowanie graficzne oraz produkcja materiałów edukacyjnych
  • Projektowanie graficzne oraz skład raportów społecznych
  • Odpowiedzialna produkcja publikacji (certyfikaty ekologiczne)

Badania

  • Ewaluacja kampanii i programów społecznych
  • Badania rozumienia przekazów i informacji
  • Panel interesariuszy CSR – badanie opinii interesariuszy o firmie (autorska metodologia)
  • Badania klientów firmy
  • Badania efektywności współpracy biznesu i NGO
  • Weryfikacja założeń marketingu zaangażowanego społecznie - dopasowanie tematu społecznego do marki
  • Wynajem pracowni fokusownej