Miasto Stołeczne Warszawa

Głównym celem kampanii „Kultura Leczy" jest upowszechnienie wiedzy na temat pozytywnego wpływu szeroko pojętej kultury na dobrostan zdrowotny jednostki: dźwięk strun wiolonczeli łagodzi obyczaje, poezja leczy prozę życia, film wzmaga apetyt na życie, street art podnosi poziom hormonu szczęścia. Komunikat jest skierowany do wszystkich warszawiaków mniej lub bardziej aktywnie konsumujących bogatą ofertę kulturową stolicy.
Wyzwanie marketingowe
Zachęcenie mieszkańców Warszawy i okolic do uczestniczenia w kulturze.
Grupa docelowa
Kobiety i mężczyźni, w przedziale wiekowym 15 – 65 lat, mieszkańcy Warszawy i okolic.
Więcej informacji:
www.kulturalna.warszawa.pl