Sam urządzaj swoje miasto

Kampania edukacyjno-informacyjna realizowana wspólnie przez samorządy lokalne zrzeszone w Związku Miast Polskich. Inicjatorzy akcji zachęcają do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu swoim miastem i kształtowania najbliższego otoczenia.
Wyzwanie marketingowe
Zachęcenie mieszkańców miast w całej Polsce do udziału w samorządzie i zapoznania się z narzędziami umożliwiającymi skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu miastami, gminami, w których żyją.
Grupa docelowa
Mieszkańcy polskich miast.
Realizacja
Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję spotu internetowego, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach.Więcej informacji:
www.miasta.pl