Przyszłość jest dziś

Ministerstwo Cyfryzacji / CNK / 2023

Wsparcie działań promocyjnych Centrum Nauki Kopernik mających na celu dotarcie z promocją programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie „Przyszłość jest dziś” do nauczycieli szkół średnich. W tym celu nawiązano współpracę z Dawidem Myśliwcem, twórcą kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot” oraz „Wyłącznie Naukowy Bełkot”, na których publikuje filmy popularnonaukowe.

Wyzwanie marketingowe

Promocja programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik. Zachęcenie nauczycieli do odwiedzenia wystawy wraz z uczniami i przeprowadzenie lekcji w oparciu o program.

Grupa docelowa

Nauczyciele szkół średnich

Realizacja

We współpracy z Dawidem Myśliwcem zostały nagrane filmy pokazujące konkretne eksponaty z wystawy oraz przedstawiające ciekawostki z danego obszaru.