STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link


Szanowni Państwo,

W ramach wdrażania strategii odpowiedzialności społecznej w Fabryce Komunikacji Społecznej (FKS) chcielibyśmy zaprosić Państwa
do oceny najistotniejszych Państwa zdaniem obszarów naszej strategii odpowiedzialności oraz ważnych z Państwa perspektywy aspektów,
na które wpływ ma nasza działalność lub takich, o których chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej w naszym raporcie.
Bardzo prosimy o zaznaczenie w skali od 1 do 5*, jak poszczególne wskaźniki są dla Państwa ważne
w odniesieniu do działalności Fabryki. Pozwoli nam to odnieść się do wybranych aspektów w naszym raporcie społecznym.

Dodatkowo dla firm, zamierzających zgłosić kampanię, program edukacyjny czy akcje społeczną
do kolejnej edycji konkursu Kampania Społeczna Roku, które wypełnią ankietę do dnia 23 grudnia i zostawią swojego maila mamy 50% rabat.
Koszt zgłoszenia ze zniżką to 450 zł.

Dziękujemy!

Zespół Fabryki Komunikacji Społecznej

*1 – nieistotne, 2 – mało istotne, 3 – średnio istotne, 4 – istotne, 5 – bardzo istotne

Ankieta powstała w ramach wdrażania strategii CSR, dzięki dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (PARP).


"Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE."1. Jak istotne dla Pani/Pana są następujące działania FKS?

1 23 4 5
A) Realizacja skutecznych społecznie kampanii i rekomendowanie najlepszych społecznie rozwiązań
B) Aktywne uczestnictwo w edukacji rynku w zakresie marketingu społecznego
C) Działanie jako dostawca i propagator ekologicznych rozwiązań w marketingu
D) Wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w marketingu społecznym


2. Prosimy o wskazanie istotności wskaźników ekonomicznych

1 23 4 5
A) Wyniki ekonomiczne
B) Obecność na rynku (zatrudnienie osób z rynku lokalnego, średnie wynagrodzenie w podziale na i regiony)
C) Pośredni wpływ ekonomiczny (wpływ na rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono)
D) Procedury zakupowe


3. Prosimy o wskazanie istotności wskaźników środowiskowych

1 23 4 5
A) Wykorzystanie surowców/materiałów
B) Zużycie Energii
C) Zużycie Wody
D) Emisja CO2 (funkcjonowanie biura)
E) Transport
F) Podsumowanie (całkowite wydatki związane z ochroną środowiska)
G) Recycling


4. Prosimy o wskazanie istotności wskaźników społecznych

1 23 4 5
A) Zatrudnienie
B) Relacje między pracownikami a kierownictwem
C) Bezpieczeństwo i higiena pracy
D) Szkolenia i edukacja
E) Różnorodność i równość szans
F) Równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
G) Ocena dostawców pod kątem praktyk pracowniczych
H) Mechanizmy zapobiegania nadużyciom w sferze praktyk pracowniczych
I) Inwestycje mogące naruszać prawa człowieka
J) Brak dyskryminacji
K) Wolność zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych
L) Społeczność lokalna
M) Zapobieganie korupcji
N) Polityka antytrustowa (m.in. zapobieganie zmowom cenowym czy antymonopolowym
O) Zgodność z regulacjami (compliance – kary za nieprzestrzeganie określonych zasad w obszarze społeczeństwo)
P) Ocena dostawców pod kątem wpływu na społeczeństwo
R) Mechanizmy zapobiegania nadużyciom w sferze wpływu na społeczeństwo
S) Oznaczenie produktów i usług (m.in. ocena satysfakcji klienta)
T) Komunikacja marketingowa
U) Polityka prywatności wobec klientów
W) Zgodność z regulacjami (compliance – kary za nieprzestrzeganie określonych zasad w obszarze odpowiedzialności za produkt)


5. Zaznacz, do jakiej grupy interesariuszy należysz:

Instytucja publiczna
Instytucja publiczna – klient, były klient
Firma komercyjna
Firma komercyjna – klient, były klient
Organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa – klient, były klient
Administracja publiczna
Organizacje branżowe
Agencje reklamowe, PR
Odbiorcy przekazów (społeczeństwo)
Pracownik
Inne


Jeżeli deklaruje Pani/Pan chęć zgłoszenia kampanii przy 50% zniżce dla firm, prosimy o pozostawienie maila: