Strateg z misją potrzebny do tworzenia komunikacji o ważnych problemach społecznych. Zapraszamy do doświadczonego zespołu! Ogłoszenie – link; pisz na fabryka@fks.com.pl #praca #strategia #strateg #kampaniespoleczne