1% – wybierz mądrze

Cztery wskazania mądrego przekazywania / 2013

Kampania 1% zrealizowana dla Rady Działalności Pożytku Publicznego, Forum Darczyńców i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Kampania organizacji pozarządowych, dzięki której wybór jednej z ponad 7000 organizacji uprawnionych do otrzymania 1% będzie wyborem świadomym i dającym satysfakcję z powierzenia części podatków na dobro wspólne.

Wyzwania marketingowe

Przekonanie podatników do przejścia 4 kroków, które mają doprwadzić do mądrej decyzji, w związku z przekazaniem 1%.

Grupa docelowa

Podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym.

Realizacja

Fabryka zrealizowała 30 sekundowy spot w technice poklatkowej.