Nasze kompetencje

Kampanie społeczne

 • Badania i tworzenie strategii komunikacji kampanii społecznych
 • Identyfikacja potencjalnych partnerów społecznych lub biznesowych
 • Badanie efektywności kampanii społecznych
 • Realizacja kampanii społecznych wykorzystujących narzędzia reklamowe
 • Prowadzenie działań public relations – współpraca z mediami oraz innymi grupami ważnymi z punktu widzenia powodzenia kampanii
 • Planowanie i zakup mediów do kampanii społecznych
 • Realizacja kampanii marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

Programy społeczne

 • Realizacja strategii komunikacji zaangażowania społecznego firm i koordynacja programów społecznych z wykorzystaniem narzędzi reklamowych i działań public relations
 • Koordynacja programów edukacyjnych i informacyjnych
 • Opracowywanie koncepcji komunikacji i prowadzenie działań public relations
 • Współpraca z mediami w ramach kampanii o charakterze społecznym oraz komunikacji programów społecznych

Produkcja filmowa

 • Organizacja produkcji filmowej – fabuła i animacja
 • Własne studio castingowe
 • Organizacja postprodukcji we współpracy z zewnętrznymi studiami
 • Współpraca z cenionymi kompozytorami
 • Możliwość współpracy z profesjonalnymi twórcami animacji filmowej

Komunikacja CSR

 • Badania i analizy otoczenia marki i jej interesariuszy
 • Identyfikacja możliwych obszarów zaangażowania społecznego marki
 • Opracowywanie strategii komunikacji CSR
 • Opracowywanie raportów społecznych (wywiady z interesariuszami, zbieranie materiałów, redakcja) według standardów GRI
 • Badania, analizy i opracowywanie strategii działań i komunikacji zaangażowania społecznego firm (CCI)
 • Opracowywanie koncepcji marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)

Produkcja BTL

 • Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii społecznych
 • Wizualizacja oraz branding programów społecznych
 • Opracowanie graficzne oraz produkcja materiałów edukacyjnych
 • Projektowanie graficzne oraz skład raportów społecznych
 • Odpowiedzialna produkcja publikacji (certyfikaty ekologiczne)

Badania

 • Ewaluacja kampanii i programów społecznych
 • Badania rozumienia przekazów i informacji
 • Panel interesariuszy CSR – badanie opinii interesariuszy o firmie (autorska metodologia)
 • Badania klientów firmy
 • Badania efektywności współpracy biznesu i NGO
 • Weryfikacja założeń marketingu zaangażowanego społecznie – dopasowanie tematu społecznego do marki
 • Wynajem pracowni fokusownej