Sekcja ratowania życia

Fundacja DKMS / 2021

Celem kampanii „Sekcja ratowania życia” jest rekrutacja 4 000 nowych potencjalnych dawców szpiku wśród osób poniżej 30 roku życia. Kampania ma również za zadanie zwiększenie świadomości na temat dawstwa szpiku w tej grupie wiekowej. „Sekcja ratowania życia” to projekt łączący Fundację DKMS ze społecznością zgromadzoną wokół wytwórni SBM Label. Działania prowadzone w ramach akcji zachęcają do zamówienia i odesłania na adres Fundacji darmowego pakietu rejestracyjnego dawcy szpiku.

Wyzwanie marketingowe

Zachęcenie do rejestracji w internetowej bazie dawców szpiku. Zwiększenie świadomości dotyczącej idei dawstwa szpiku.

Grupa docelowa

Osoby w wieku 18-30 lat.

Realizacja

Stworzenie koncepcji kampanii oraz pozyskanie partnera akcji. Nadzór kreatywny nad przygotowaniem materiałów kampanii (KV, pakiety rejestracyjne, landing page, spoty), koordynacja działań.