4 wyróżnienia i 1 nagroda główna w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2014

19 maja 2015 odebraliśmy 4 wyróżnienia i jedna nagrodę w Konkursie Kampania Społeczna Roku. Pierwsze wyróżnienie za Dzieciaka i Loko – jury doceniło tę kampanię za właściwe zaadresowanie przekazu i przedstawienie skomplikowanego problemu w zabawny, atrakcyjny dla najmłodszych sposób. Drugie wyróżnienie dostaliśmy za kampanię 1% dla Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwo Nasz Dom „W rodzinie cieplej”. Wyróżnienie tej kampanii przyznano za walory artystyczne filmu oraz przygotowanie różnych, dostosowanych do możliwości odbiorców, propozycji zaangażowania się w sprawę. Jury doceniło też fakt, że kampania była efektywna i stara się rozwiązać konkretny problem społeczny, nie proponując przy tym wpłat na subkonta.Trzecie wyróżnienie za MAM HAKA NA RAKA nie tylko dla nas – głównie dla polskiej Unii Onkologii, GSK, Agencji H+K i 24/7 Communication. Oceniający zdecydowali o wyróżnieniu poza kategorią kolejnej edycji projektu „Mam haka na raka”, ze względu na jego długofalowość, zaangażowanie dużej liczby uczestników, ciekawą formułę programu oraz jego znaczenie edukacyjne i profilaktyczne. Czwarte wyróżnienie za „Poznaj Swoja Naturę” dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska realizowanej w partnerstwie z Codemedia i Ars Communication. Jury doceniło wysoką estetykę materiałów filmowych. A tytuł Kampanii Społecznej Roku 2014 w kategorii kampanie ekologiczne otrzymaliśmy za „Dom który dla mnie oszczędza” zrealizowanej dla Ministerstwa Środowiska. Jury, przyznając nagrodę akcji „Dom, który dla mnie oszczędza”, doceniło niekonwencjonalne podejście do zmotywowania do działań ekologicznych, dowcipną symbolikę przekazu oraz odpowiednie dostosowanie formy przekazu do odbiorców.Zapraszamy do zapoznania się z kampaniami.