Pacjenci Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych / 2022

Kampania wizerunkowa badań medycznych poprzez prawdziwe historie pacjentów najnowszych metod leczenia prowadzonych w Polsce.

Wyzwanie marketingowe

Przedstawienie badań klinicznych jako bezpiecznych terapii alternatywnych dla leczenia chorób cywilizacyjnych w tym onkologicznych.

Grupa docelowa

Wszyscy dorośli Polacy (40+) a zwłaszcza osoby z rakowych grup ryzyka oraz interesariusze rynku medycznego w tym lekarze.

Realizacja

Kampania telewizyjna i radiowa, OOH, internetowa oraz w mediach społecznościowych, kierowana do ogółu społeczeństwa, chorych i lekarzy. Twarzami kampanii jest troje prawdziwych pacjentów badań medycznych opowiadających swoje historie w spotach 30 i 15-sekundowych.