#AMONGOTHERS

Capgemini Polska / 2020

Przed przygotowaniem kampanii przeprowadziliśmy proces strategiczny polegający na:

1. Researchu i analizie benchmarków, w którym pogłębiliśmy zagadnienia związane z różnorodnością oraz opracowaliśmy wnioski do stworzenia narzędzi badawczych stanowiących następny etap pracy.

2. Przeprowadzeniu badań ankietowych wśród menedżerów, badań fokusowych (FGI) z pracownikami, wywiadach indywidualnych z menagerami (IDI w tym także z menagerami HR), badaniach ankietowych wśród pracowników.

3. Cyklu warsztatów, na których wypracowaliśmy cele kampanii, wyprowadziliśmy wnioski strategiczne i stworzymy zarys działań taktycznych.

Na podstawie tego procesu powstała strategia zawierająca rekomendację przekazów, zrozumienie i potrzeby grup docelowych, dobór odpowiednich kanałów komunikacji i działań możliwych do realizacji wewnątrz firmy oraz pomysł na kreację kampanii. W ramach kampanii przygotowano kilka filmów w podziale na kategorie ktoś przeciwko komuś. Naprzeciwko siebie usiedli reprezentanci pokolenia X i Y, Polacy i obcokrajowcy, dzietni i bezdzietni, pracownicy IT i humaniści oraz juniorzy i team leaderzy. Uczestnicy najpierw odpowiadali na pytania wymyślone przez pracowników Capgemini, a następnie razem wykonywali zadanie, wymagające od nich ścisłej współpracy. W ten sposób udało się pokazać, że dzięki różnorodności wszyscy mogą się uczyć od siebie nawzajem i odkrywać swój potencjał.

Uzupełnieniem filmów są plakaty wywieszane w oddziałach Capgemini oraz kolorowe wlepki, rozklejane w różnych miejscach biura.

https://youtu.be/busmCOlKNrg

Wyzwanie marketingowe

Przekonanie pracowników Capgemini, że z różnorodności płyną same korzyści.

Grupa docelowa

Wszyscy pracownicy Capgemini Polska.

Realizacja

Stworzenie idei kreatywnej, przygotowanie scenariusza oraz realizacja filmów.
Kampania została nagrodzona srebrem w kategorii Emloyer Branding w konkursie Złote Spinacze 2020.

https://youtu.be/SY699SWWxAk
https://youtu.be/_bi2egln124
https://youtu.be/xse-Sb4ON5Y
https://youtu.be/L8ULdNAiDIk