AUDYT KOMUNIKACYJNY DLA AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International / 2008

Zespół Fabryki Komunikacji Społecznej przygotował i przeprowadził analizę sposobów i jakości komunikacji stosowanych przez Amnesty International Polska. W wyniku przeprowadzonych badań wśród członków AI, sympatyków, osób niezwiązanych z organizacją i ekspertów oceniono jej potencjał oraz praktykowane formy komunikacji. Efektem audytu było przygotowanie wytycznych do zmian form komunikacji internetowej oraz akcydensów AI.