Audyt komunikacyjny Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju / 2007

Fabryka przeprowadziła audyt komunikacji otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. W ramach współpracy przeprowadzono analizę potencjału organizacji oraz została opracowana strategia działań organizacji.