Badania dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / 2006

Fabryka stworzyła koncepcję badawczą w ramach kampanii społecznej „Nie złość się, bo Ci tak zostanie”. Głównym celem badania było scharakteryzowanie agresywnych zachowań kierowców na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących reakcje agresywne oraz wpływu tego typu zachowań na bezpieczeństwo na drodze. Badania pozwoliły na opracowanie strategii komunikacji w ramach „4. Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.