Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Państwowa Inspekcja Pracy / 2013

Fabryka Komunikacji Społecznej zrealizowała kampanię „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie!”. Kampania dotyczy poważnego problemu związanego z niewłaściwym podejściem pracowników do istniejących procedur zachowania bezpieczeństwa.

Wyzwania marketingowe

Celem kampanii jest uwrażliwienie pracowników przetwórstwa przemysłowego na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Grupa docelowa

Pracownicy przemysłu przetwórczego

Realizacja

Fabryka odpowiedzialna jest za kreację i produkcję 30’ spotu, stworzenie strony www, zakup mediów, przygotowanie plakatów oraz krótkich reportaży na temat pracy w przetwórstwie.