Bezpieczne drogi i skrzyżowania

Redflex / 2007

FKS opracowała strategię PR dla firmy REDFLEX, odpowiedzialnej za budowę stacjonarnego systemu radarowego w Polsce.

Wyzwania marketingowe

Przedstawienie radarów jako potrzebnego elementu, poprawiającego stan bezpieczeństwa na drogach.

Grupa docelowa

Kierowcy

Realizacja

Podstawą komunikacji było dostarczenie kierowcom pełnej informacji na temat miejsc usytuowania radarów, po to, aby mieli szansę zastosować się do przepisów drogowych i nie tworzyć niebezpiecznych sytuacji. W ramach działań PR powstała m.in. strona internetowa.