Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy

Fundacja Dialog / 2014

Białystok zamieszkuje obecnie ponad 1200 cudzoziemców. Są wśród nich Białorusini, Czeczeni, Ormianie, Rosjanie i Ukraińcy. Jak pokazują wyniki badań Białostoczanie cenią wielokulturowy charakter miasta i popierają inicjatywy edukacyjne, które budują pozytywne postawy wobec mniejszości narodowych. Kampania zainicjowana przez Fundację Dialog miała przybliżyć im obyczaje, wierzenia i dziedzictwo kulturowe ludzi, z którymi często mieszkają po sąsiedzku, a tak naprawdę niewiele o nich wiedzą.

Wyzwania marketingowe

Zbudować świadomość korzyści wynikających z codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur oraz zachęcić do zainicjowania kontaktu.

Grupa docelowa

Mieszkańcy Białegostoku

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej wyprodukowała i wyemitowała spot TV oraz spot radiowy. Stworzono także kreacje prasowe publikowane w lokalnych dziennikach. Oprócz tego jej przekaz był obecny na nośnikach typu outdoor. Zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, których celem będzie integracja mieszkańców: warsztaty kulinarne, pokazy muzyczno-taneczne, event poświęcony modzie i ozdobach przedstawicieli obcych kultur.