Bohaterów już mamy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce / 2015

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce już od 30 lat działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Szkoli, organizuje, pomaga, wspiera finansowo i rzeczowo rodziny zastępcze. By kompleksowo opiekować się swoimi podopiecznymi, stowarzyszenie postanowiło zwrócić się do Polaków o przekazywanie 1% swojego podatku za pośrednictwem spotu telewizyjnego z udziałem Krzysztofa Ignaczaka – reprezentanta Polski w siatkówce. Za przygotowanie kreacji filmu reklamowego odpowiedzialna była Fabryka Komunikacji Społecznej wspierając organizację na zasadzie non profit.

Wyzwania marketingowe

Stworzyć pozytywny i skuteczny przekaz, który przekona Polaków, żeby dokonali odpisu 1% podatków na konto SOS Wioski Dziecięce.

Grupa docelowa

Ogół społeczeńtwa, podatnicy.

Realizacja

Wyprodukowany spot odzwierciedla rzeczywistość wiosek, w których wychowują się osierocone dzieci. W rolę rodzica SOS opiekującego się gromadką maluchów wcielił się Krzysztof Ignaczak. Przekaz zwraca uwagę, że Rodzice SOS to prawdziwi bohaterowie, natomiast my nie musimy nimi być, najlepiej im pomożemy przekazując swój 1% podatku.