Cel pal! Śmiertelna skuteczność gwarantowana

Ministerstwo Obrony Narodowej / 2011

Fabryka Komunikacji Społecznej we współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej działającej na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowała strategię i kreację dla programu edukacyjno-informacyjnego przeciwdziałającego nałogowemu paleniu tytoniu w wojsku pod hasłem „Cel Pal! Śmiertelna skuteczność gwarantowana.” Program zakłada merytoryczne i praktyczne przygotowanie edukatorów wojskowych (psychologowie, oficerowie wychowawczy) do prowadzenia działań edukacyjnych wśród żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin.

Wyzwania marketingowe

Przygotowanie strategii i kreacji dla programu edukacyjno-informacyjnego przeciwdziałającego nałogowemu paleniu tytoniu w wojsku

Grupa docelowa

żołnierze, pracownicy wojska i ich rodziny

Realizacja

W ramach kampanii Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła plakaty, informujące o akcji, ulotki oraz prezentacje multimedialne skierowane do żołnierzy.