Fabryka Komunikacji Społecznej nie tylko edukuje na temat tworzenia kampanii CRM, ale również sama wdraża elementy z tej dziedziny. W ramach działań tzw. grupa Fabryka Komunikacji Społecznej, czyli „spółka cywilna” i „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z każdego projektu będzie przeznaczać 1% obrotów na rozwój portalu kampaniespoleczne.pl.

Dzięki temu powstanie fundusz na pokrycie kosztów osobowych funkcjonowania portalu. To rozwiązanie dotyczy zarówno przetargów, jak i projektów biznesowych.

„Wprowadzenie CRM ma zachęcić szczególnie biznes do współpracy z Fabryką jako firmą społecznie odpowiedzialną i zaangażowaną społecznie”- mówi Paweł Prochenko, Managing Partner w Fabryce Komunikacji Społecznej.

Celem funkcjonowania portalu jest edukowanie rynku. „To wpisuje się w strategię CSR Fabryki, bo właśnie jako lider w marketingu społecznym tak rozumiemy naszą rolę” – wyjaśnia Prochenko.

W ramach wdrażania strategii odpowiedzialnego biznesu Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała:

Jako element wewnętrznej strategii CSR Fabryka wprowadziła następujące polityki:

Szczegóły nt. każdego z elementów strategii CSR będą pojawiały się sukcesywnie na naszej platformie. Zapraszamy do śledzenia!