Etap 4. tworzenia kampanii społecznej zgodnej ze standardami marketingu społecznego

Powstała strategia stanowi podstawowy dokument opisujący naszą kampanię i planowane w ramach niej działania. Zawiera jednak ogólny zarys aktywności, więc ten etap będzie polegał na nadaniu im bardziej konkretnych i szczegółowych ram. Musimy określić zespół, który będzie dedykowany kampanii, rozdzielić zadania i odpowiedzialności oraz przygotować szczegółowy harmonogram. Warto też już na samym początku określić mierniki efektywności dotyczące celów operacyjnych takich jak poszczególne zadania, ale i strategicznych związanych ze zmianą.

Ważnym elementem planowania będą dokumenty, które będą zwierać ww. informacje oraz budżet. Starannie planuj każdą aktywność, pamiętaj przy tym o przekazie i celu kampanii. Dawaj szczegółowe wytyczne członkom zespołu, współpracownikom, partnerom czy podwykonawcom. Korzystaj też z dobrego narzędzia, jakim jest brief. Pamiętaj, że dobry brief stanowi o sukcesie współpracy, zależy nam bowiem na tym, aby założenia i efekty były pożądane.

Dopiero po tym wszystkim będziemy mieć do czynienia z kreacją. I znów ważne będzie patrzenie na wszystko przez pryzmat celu, grup docelowych kampanii. Nie bój się testowania, sprawdzaj i monitoruj wszystko, co zostanie wypracowane, aby mieć pewność, że odpowiada naszym założeniom. Na wypadek gdyby zdarzyło się coś nie po naszej myśli, warto przygotować plan kryzysowy. To dobry moment, w końcu planujemy kampanię i zawsze może coś się nie powieść. Zastanówmy się, jakie sytuacje mogą być dla nas niebezpieczne, mogą nam nie sprzyjać czy być punktem zapalnym. I jeśli coś takiego się przytrafi, dobrze mieć ustalone zasady postępowania, czyli kogo poinformować o fakcie, jaki będzie skład sztabu kryzysowego, z którym będziemy wypracowywać rozwiązania, kto go zwołuje, kto się wypowiada. Nie zapominajmy wówczas o pracownikach, oni przede wszystkim powinni wiedzieć, co się dzieje. Po zaistniałym zdarzeniu wyciągnijmy wnioski i podsumujmy działania.

Jeśli jednak z różnych powodów nie będziesz mógł skorzystać ze wsparcia agencji czy profesjonalistów zewnętrznych, nie martw się na świecie zrealizowano wiele projektów, w które pro bono zaangażowały się prywatne osoby czy firmy, ale także takich, np. viralowych, które zrealizowała jedna osoba. Liczy się pomysł. Warto też w tym miejscu przypomnieć, że istnieją formy wsparcia organizacji pozarządowych np. poprzez bezpłatną emisję w mediach. Zawsze można się postarać o takie rozwiązanie, kierując stosowne listy do redaktorów naczelnych czy wydawców, ale media publiczne, takie jak TVP mają taki obowiązek w ramach pełnienia misji. O przyjęciu, zakwalifikowaniu oraz koordynacji nieodpłatnych emisji kampanii decyduje Komisja ds. Kampanii Społecznych.

Przy ocenie kampanii Komisja bierze pod uwagę poruszany przez nią problem społeczny (jego istotę, skalę i to, czy jest on obecny w debacie publicznej), informacje dotyczące grupy docelowej spotu, a także efekty, jakie ma on w zamierzeniu przynieść oraz sposób, w jaki inicjatorzy kampanii mają je zweryfikować. Jeśli film reklamowy odsyła do strony internetowej, treści na niej zawarte również są brane pod uwagę.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.centruminformacji.tvp.pl.

Na zakończenie tego etapu powinniśmy mieć:

Zachęcamy do zapoznania się kolejnymi artykułami dotyczącymi standardów realizacji kampanii społecznych: