Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w Ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie.

Dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

Publikacja powstała w ramach:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”