Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Celem działań firmy jest wprowadzenie do zamówień publicznych w branży marketingu zasad zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.

Organizacja eventów i planów filmowych:

Przykładowe zapisy postanowienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

„Podczas organizowanych w ramach zamówienia konferencji, sympozjów czy spotkań,

wykonawca zapewnia ekologiczne naczynia bądź naczynia wielokrotnego użytku.”

„Jeżeli podczas realizacji zamówienia konieczne jest zorganizowanie wyjazdu, wykonawca

zapewnia wspólny środek transportu dla wszystkich uczestników.”

„Plany zdjęciowe realizowanych produkcji filmowych (jeśli mają miejsce) organizowane

są tylko w miejscach niezagrażających środowisku.”

Zachęcamy do zapoznania się kolejnymi artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

Publikacja powstała w ramach:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”