Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Celem działań firmy jest wprowadzenie do zamówień publicznych w branży marketingu zasad zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.

Gadżety

Produkcja gadżetów:

Warto również zwrócić uwagę na:

Przykładowy fragment opisu przedmiotu zamówienia:

„Będące przedmiotem zamówienia długopisy powinny być wykonane

z materiałów biodegradowalnych, uzyskanych z recyklingu.”

Zachęcamy do zapoznania się kolejnymi artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

Publikacja powstała w ramach:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”