Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w Ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie.

Korzyści

Dokonując zamówień można określić, jakie produkty czy usługi są najbardziej odpowiednie ze względu na ich minimalny wpływ na środowisko. Zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne można uzyskać dzięki:

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

Publikacja powstała w ramach:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”