Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Celem działań firmy jest wprowadzenie do zamówień publicznych w branży marketingu zasad zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.

Obieg dokumentów

Przykładowy zapis wymagania w zakresie opisu sposobu realizacji zamówienia zapis:

„Obieg dokumentów pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym,odbywa się drogą elektroniczną.”

Zachęcamy do zapoznania się kolejnymi artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

Publikacja powstała w ramach:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”