Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie. Celem działań firmy jest wprowadzenie
do zamówień publicznych w branży marketingu zasad zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.

Papier to także dokumenty przetargowe

Przykładowe wymogi zarówno na poziomie składania oferty jaki i realizacji projektów:
Korzystanie wyłączenie z papieru pochodzące z recyklingu lub posiadającego proekologiczne certyfikaty – FSC, PEFC, Błękitny Anioł (Der Blaue Angel), Łabędź (Svanen), Europejski Znak Ekologiczny, znak Produkcji Ekologicznej.Drukowanie dwustronne materiałów.Drukowanie w ekologicznych drukarniach w technologii przyjaznej dla środowiska naturalnego, które używają farb które nie zawierają trujących związków metali ciężkich np., na bazie ołowiu, kadmu, rtęci czy chromu.

Niezwykle ważne jest aby w ofercie, w SIWZ, pilnować aby nie pojawił się zapis o wymogu przesyłania dokumentów faxem i/lub pocztą co może skutkować wysyłaniem 100 stron do np. dwudziestu agencji. Można przesłać dokumenty pocztą elektroniczną w formacie pdf i żądać potwierdzenia odbioru.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami dotyczącymi zielonych zamówień: