Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Zielone Zamówienia Publiczne w Ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie.

Słowo wstępu

Zielone Zamówienia Publiczne (ang. green public procurement) to polityka, w ramach której podmioty publiczne, do procedur udzielania zamówień publicznych, włączają kryteria lub wymagania ekologiczne i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko.

Zamawiający starają się też uwzględniać koszt całego cyklu życia produktów i wpływać na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Celem Zielonych Zamówień Publicznych jest osiągnięcie możliwie najszerszego poziomu uwzględniania kwestii środowiskowych w procedurach przetargowych

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami dotyczącymi zielonych zamówień:

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami UE.”