Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała publikację Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Systematycznie zamierzamy publikować fragmenty dokumentu na platformie.

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów – misja i zakres (część 1)

MISJA

Chcemy produkować i świadczyć usługi w sposób bezpieczny i zrównoważony. Przy realizacji tego celu będziemy współpracować z dostawcami, dążąc do:

Powyższe cele pragniemy osiągnąć, wprowadzając standardy w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, podejmując innowacyjne przedsięwzięcia oraz współpracując z dostawcami na rzecz promowania odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów w naszych procesach biznesowych. Będziemy starali się docelowo dobierać i współpracować z dostawcami najlepiej spełniającymi te kryteria.

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów Fabryki Komunikacji Społecznej to dokument, który wskazuje, w jaki sposób powinniśmy prowadzić współpracę z dostawcami oraz określa wymagania wobec dostawców w zakresie przestrzegania określonych poniżej minimalnych standardów bezpieczeństwa, praw człowieka, etyki oraz standardów dotyczących środowiska naturalnego. Zachęcamy dostawców do współpracy w celu realizacji kroków zmierzających do identyfikacji zagadnień oraz usprawnienia naszego programu odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów. Mamy nadzieję, że powstały Kodeks przyczyni się do promowania zrównoważonych praktyk biznesowych u naszych dostawców.

Fabryka Komunikacji Społecznej definiuje swój łańcuch dostaw jako towary i usługi nabywane na potrzeby działalności operacyjnej i wykorzystywane w jej ramach. Obejmuje on materiały takie jak papier, materiały produkcji filmowej, produkcji gadżetów.

Odpowiedzialne zakupy to kluczowa zasada zaopatrzenia obowiązująca w Fabryce Komunikacji Społecznej, uwzględniana konsekwentnie obok takich czynników jak ceny czy jakość.

ZAKRES

Kodeks obowiązuje wszystkich dostawców i wykonawców Fabryki Komunikacji Społecznej oraz ich podmioty powiązane w zakresie wszelkich produktów i usług nabywanych przez firmę. Z przekonaniem zachęcamy naszych dostawców do wdrażania wymogów niniejszego Kodeksu w ich własnym łańcuchu dostaw oraz zamierzamy wyróżniać tych, którzy to uczynią.

Nasze zobowiązania względem dostawców będą obejmować następujące działania ze strony Fabryka Komunikacji Społecznej: współpracę
z dostawcami na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy, poszanowania praw człowieka, środowiskowych i etycznych.

Współpraca będzie obejmować między innymi wspólne analizy, służące ocenie realizacji celów:

Przeczytaj także ten artykuł.