Cyberbezpieczeństwo

MINISTERSTWO CYFRYZACJI/NASK / 2023

Kampania edukacyjno-informacyjna promująca zasady cyberbezpieczeństwa została zrealizowana dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, NASK. Jej celem jest zwiększenie świadomości w zakresie niebezpieczeństw związanych z dostępem do internetu i w ten sposób przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci. Zwrócenie uwagi na fakt, że zagrożenia wynikające m.in. z działań cyberprzestępców są powszechne, tak samo jak powszechne i łatwe jest korzystanie z internetu.

Wyzwanie marketingowe

Podniesienie świadomości i znaczenia niebezpieczeństw związanych z używaniem internetu.

Grupa docelowa

Ludzie używający na co dzień internetu i nowoczesnych technologii, co wystawia ich na różnego rodzaju zagrożenia.

Realizacja

Spoty telewizyjne, radiowe i internetowe 30″ i 15″ poświęcone pięciu zagadnieniom: konieczności tworzenia silnych haseł, działalności fałszywych sklepów internetowych, próśb od „znajomych” o dokonanie szybkiego przelewu w ramach pożyczki, e-mailom z załącznikami udającymi faktury, będącymi tak naprawdę próbą zainstalowania złośliwego oprogramowania oraz fałszywym inwestycjom o zbyt szybkim i zbyt wysokim zysku. Centralną postacią wszystkich spotów jest Pan Kryś – osiedlowa złota rączka, który zna się również na cyberbezpieczeństwie. Dzięki swojej fachowej wiedzy, bez oceniania, jest w stanie przestrzec mieszkańców będących o krok przed podjęciem ryzykownych zachowań. Każdy ze spotów przekazuje konkretne porady przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa odsyłając dodatkowo po więcej informacji do strony cert.pl. Akcji towarzyszyła również kampania w internecie i prasie.