DEPRESJA. ROZUMIESZ – POMAGASZ

Ministerstwo Zdrowia / 2018

Głównym celem kampanii „Depresja. Rozumiesz – Pomagasz” jest profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku: młodzieży w okresie dojrzewania (ryzyko depresji młodzieńczej), kobiet w okresie okołoporodowym (ryzyko depresji poporodowej), osób w podeszłym wieku (ryzyko depresji wieku podeszłego).

Wyzwanie marketingowe

Najważniejszym wyzwaniem kampanii jest edukacja w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania symptomów choroby, jaką jest depresja.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii są przede wszystkim osoby z bliskiego otoczenia tych, którzy są szczególnie narażeni na depresję. Więcej na: wyleczdepresje.pl