Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie / 2024-2025

Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje projekt nr FENG.03.01-IP.03-0202/23 pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku przy ul. Kordeckiego 39/41 w Warszawie poprzez termomodernizację i inwestycję w OZE” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Przedmiotem projektu realizowanego przez Fabrykę Komunikacji Społecznej s.c. jest wzrost efektywności energetycznej budynku przy ul. A. Kordeckiego 39/41 w Warszawie poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i inwestycję w OZE.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kwalifikowane do dofinansowania roboty budowlane związane z ociepleniem elewacji i stropodachu, wymianą przeszkleń i drzwi zewnętrznych, poprawą sprawności systemu wentylacji i centralnego ogrzewania, wymianą oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej do celu zasilania budynku w energię elektryczną ze źródła odnawialnego. Zakres prac budowlanych wynika z przeprowadzonego w przedsiębiorstwie audytu energetycznego budynku planowanego do termomodernizacji. Dodatkowe działania objęte dofinansowaniem to zakup usługi wykonania audytu oraz zakup projektu technicznego.

Celem działań w projekcie jest zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na energię, a tym samym poprawa efektywności energetycznej obiektu.

W rezultacie wykonania zaplanowanych prac o charakterze przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w obiekcie o 99,85% rocznie.

Inwestycja będzie realizowana od 01.03.2024 do 30.06.2025.

Wartość projektu: 2 456 120,37 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 135 341,90 PLN

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.