Ekipa Chrumasa

Agencja Rynku Rolnego / 2017

Głównym celem programu Unii Europejskiej „Owoce i warzywa w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci dobrych zwyczajów żywieniowych, a zwłaszcza – zwiększenie ilości owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Kampania służyła promocji programu wśród rodziców, jako osób, które w największym stopniu mają wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci.

Wyzwania marketingowe

Zachęcenie dzieci do spożywania jak największej ilości zdrowych owoców i warzyw.

Grupa docelowa

Rodzice oraz dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Realizacja

Serial składa się z pięciu kilkuminutowych odcinków, w zabawny sposób pokazuje obecność programu w życiu szkoły i zachęca dzieci oraz ich rodziców do zdrowego odżywiania, każdy odcinek promowany, był poprzez serie trailer(ów) emitowanych w TV oraz internecie.