Fundusze Europejskie bez barier

Ministerstwo / 2015

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12% polskiego społeczeństwa. Choć ich sytuacja zawodowa i społeczna poprawia się, to wciąż zmiany zachodzą zbyt wolno. Odpowiedź na ten problem stanowić ma realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju wytycznymi, każde przedsięwzięcie finansowane ze środków UE musi ją respektować.

Wyzwania marketingowe

Dotarcie z informacją dotyczącą wytycznych do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych (projektodawców i beneficjentów)

Grupa docelowa

Osoby z niepełnosprawnościami; potencjalni i aktualni projektodawcy, korzystający ze środków unijnych

Realizacja

W ramach realizacji zamówienia powstały materiały informacyjne: plakat, broszura oraz animowany film, dostępny także w wersjach z napisami polskimi i angielskimi, tłumaczeniem na język migowy oraz z audiodeskrypcją. Kampanii reklamowej w Internecie (Google AdWords, YouTube, Facebook, mailing, artykuł sponsorowany na Newsweek.pl) towarzyszyły działania e-PR.