Dociekliwi z natury

GIOŚ / 2022

Kampania realizowana przez Fabrykę Komunikacji Społecznej na zlecenie GIOŚ. Kampania skierowana do dorosłego odbiorcy w formie cyklu dwunastu programów telewizyjnych pod tytułem „DOCIEKLIWI Z NATURY”, cykl programów ma na celu przybliżenie odbiorcom najważniejszych zagadnień pro – ekologicznych jakie realizowanych przez GIOŚ.

Wyzwanie marketingowe

Edukacja dorosłych w zakresie postaw i wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość w zakresie ochrony planety.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe 18+

Realizacja

Kluczowym elementem jest program edukacyjny emitowany w telewizji oraz internecie pt. „DOCIEKLIWI Z NATURY”