Historia prawdziwa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju / 2014

Fabryka Komunikacji Społecznej przygotowała koncepcję i strategię komunikacji kampanii Historia Prawdziwa realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jej celem było zaprezentowanie konkretnych przykładów projektów współfinansowanych ze środków UE i korzyści z nimi związanych przez pryzmat osobistych historii.

Wyzwania marketingowe

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczamy pośrednich bądź bezpośrednich korzyści z Funduszy Europejskich.

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa (20-64).

Realizacja

Stworzenie strategii komunikacji, idei kreatywnej, produkcja 8 spotów telewizyjnych i radiowych.