Innowacyjne lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego / 2012

Fabryka Komunikacji Społecznej przeprowadziła regionalną kampanię dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, promującą działania innowacyjne podejmowane na obszarze województwa.

Wyzwania marketingowe

Upowszechnienie korzyści płynących ze współpracy środowiska nauki i gospodarki dla rozwoju konkurencyjności regionu.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa lubuskiego (przedsiębiorcy, jednostki badawczo-naukowe, instytucje otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego).

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot radiowy i telewizyjny, broszura informacyjna, reklama internetowa, kampania w halach sieci Makro Cash&Carry oraz materiały promocyjne.