Inteligentne Sieci Energetyczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska / 2022

Kampania „Inteligentne Sieci Energetyczne” ma za zadanie zwiększenie świadomości wykorzystania technologii inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Kampania promuje postawy ekologiczne – zarządzanie użytkowaniem energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu licznika zdalnego odczytu.

Celem kampanii jest również budowa akceptacji społecznej dla inwestycji infrastrukturalnych przedsiębiorstw energetycznych, w tym w nowoczesne technologie (smart grid / smart metering).

Wyzwania marketingowe

Wsparcie procesu wymiany liczników poprzez prezentację korzyści z inteligentnych liczników.

Grupa docelowa

Osoby 18+ płacące za energię elektryczną, płacą rachunki za energię, raczej zainteresowane nowinkami technologicznymi, ochroną środowiska oraz efektywnością energetyczną (oszczędzaniem energii na własne potrzeby). Dodatkową grupę stanowią przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w rozwój inteligentnych sieci (instytucje regulacyjne, przedsiębiorstwa energetyczne, samorządy).

Realizacja

Realizacja obejmuje: zaprojektowanie logotypu, przygotowanie i prowadzenie Landing Page: kilowatogodzinyoszczednosci.pl, przygotowanie i prowadzenie social media marketing, przygotowanie i realizacja spotów radiowych, spotów audiowizualnych, reklam prasowych oraz artykułów sponsorowanych. Kampania trwa do października 2023 roku.