Internetowe konto pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / 2019

Tu zapisuje się historia Twojego Zdrowia” to ogólnopolska kampania społeczna adresowana do ogółu społeczeństwa. Jej celem jest zbudowanie świadomości istnienia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz edukowanie na temat funkcjonalności portalu i korzyści, które daje pacjentom korzystanie z tego narzędzia.

Wyzwanie marketingowe

Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, istnienia konta pacjenta i w konsekwencji jego założenie.

Grupa docelowa

Osoby 26+ regularnie korzystające z internetu, seniorzy 60+.

Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję spotów oraz emisję kampanii w mediach.