Jaki ślad zostawisz po sobie

Państwowa Inspekcja Pracy / 2009

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy. Fabryka realizuje kampanię „Jaki ślad zostawisz po sobie” na temat bezpieczeństwa pracy na budowie.

Wyzwania marketingowe

Uświadomienie osobom pracującym na budowach i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo potrzeby używania zabezpieczeń i środków ochronnych. Grupę docelową stanowią osoby pracujące na budowach, firmy budowlane.

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot telewizyjny, radiowy, reklama internetowa, prasowa oraz kreacje outdoore i indoorowe. W roku 2010 Fabryka kontynuowała działania dla PIP w kampanii z zakresu PR.

Wyniki badań ewaluacyjnych

Spot obejrzało przynajmniej raz ponad 80% osób, do których kierowana była kampania. Połowa ankietowanych odbiorców kampanii jednoznacznie zadeklarowała, że po obejrzeniu spotu będzie bardziej uważać podczas pracy na wysokościach. Co czwarty z badanych przyznał, że teraz częściej zakłada kask ochronny i specjalistyczne szelki. 14% ankietowanych zapewnia, że pod wpływem kampanii społecznej będzie domagać się lepszego zabezpieczenia zbiorowego na budowie.