#JAWPODRÓŻY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych / 2017

Polacy nie wiedzą na jaką pomoc konsularną mogą liczyć zagranicą, jak zadbać o bezpieczeństwo przed podróżą i w trakcie. Kampania informacyjno-edukacyjna MSZ #JAWPODRÓŻY miała na celu zachęcenie do korzystania z możliwości, jakie dają placówki konsularne na terenie innych krajów, dedykowane strony internetowe, aplikacja na telefon i telefony alarmowe.

Wyzwania marketingowe

Przekazanie Polakom wyjeżdzającym bądź przebywającym zagranicą czym jest pomóc konsularna.

Grupa docelowa

Osoby 18+, planujące podróż lub przebywające za granicą.

Realizacja

W ramach kampanii powstało 8 spotów przeznaczonych do emisji w internecie.