Jeżdżę z głową

Fundacja BGŻ / 2011-2012

Fundacja BGŻ, zajmuje się przede wszystkim poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie w odniesieniu do rowerzystów. Fabryka przygotowała strategię i od 2011 roku realizuje program edukacyjny „Jeżdżę z głową” dla Fundacji.

Wyzwania marketingowe

Dotarcie do około 4000 gimnazjalistów ze wsi i małych miasteczek z przekazem na temat bezpiecznej jazdy rowerem oraz wprowadzonych w 2011 roku przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Grupa docelowa

Gimnazjaliści oraz ich nauczyciele, rodzice, rodzeństwo, znajomi

Realizacja

Projekt dzieli się na dwa etapy: przeprowadzenie zajęć w szkołach i realizacja działań w środowiskach lokalnych oraz ogólnopolską kampanię społeczną na temat BRD. W ramach programu powstał: poradnik dla nauczycieli, platforma e-learningowa, film edukacyjny, gra planszowa oraz strona www, ulotki i gadżety.