KAMPANIA 1%

Fundacja Pegasus / 2013

Fabryka Komunikacji Społecznej przeprowadziła kampanię społeczną na rzecz Fundacji Pegasus, której statusowym zadaniem jest ochrona i ratunek koni rzeźnych w Polsce oraz edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Wyzwania marketingowe

Zwrócenie uwagi odbiorców na problem złego traktowania koni rzeźnych w Polsce oraz zachęcenie odbiorców do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność statutową Fundacji Pegasus.

Grupa docelowa

Podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym. Właściciele zwierząt domowych, osoby które przejmują się losem zwierząt.

Realizacja

W ramach kampanii powstał spot reklamowy zrealizowany pro bono przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Głosu do spotu udzieliła znana prezenterka telewizyjna – Krystyna Czubówna.