Kieruj się rozsądkiem

Komenda Główna Policji / 2013

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za realizację kampanii społecznej „Kieruj się rozsądkiem”. Kampanię zrealizowano w trzech odsłonach. Zaadresowana była do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów, osób starszych (+60) i pieszych.

Wyzwania marketingowe

Realna poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę postaw i zachowań wśród grup docelowych.

Grupa docelowa

Motocykliści (18-39 l.) – skłonni do ryzyka, brawury Seniorzy (60+ l.) – nie zdający sobie sprawy z zagrożeń. Piesi (18-59 l.) – nie zdający sobie sprawy z zagrożeń, niechronieni, niewidoczni na drodze. Grupa dodatkowa – kierowcy, nie zachowujący odpowiedniej ostrożności i nie uznający motocyklistów za równoprawnych uczestników drogi.

Realizacja

Produkcja i emisja 7 spotów telewizyjnych łączących w sobie tradycyjną narrację fabularną z animacją; emisja spotów radiowych; kampania prasowa – artykuły sponsorowane; bannery na portalach motoryzacyjnych; PR; opracowanie prezentacji multimedialnych dot. bezpieczeństwa seniorów.