Kobieta a HIV

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju / 2006

W ramach współpracy z UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) Fabryka była odpowiedzialna za realizację kampanii w ramach międzynarodowego programu „Woman and HIV”. Przeprowadzone metodą eksperymentu badania wykazały, że temat (test na HIV) budzi strach, jednak sama kampania i sposób komunikacji niwelował uprzedzenia i stereotypy.

Wyzwania marketingowe

Zniwelowanie psychologicznych barier, które stanowią największą przeszkodę w tym, aby lekarze zalecali testy na HIV kobietom w ciąży, a kobiety te testy wykonywały.

Grupa docelowa

Kampania „Kobieta a HIV” skierowana była do dwóch grup: kobiet między 19 a 35 rokiem życia (w tym szczególnie kobiet w ciąży) oraz lekarzy i personelu medycznego (pielęgniarek i położnych).

Realizacja

Spot telewizyjny, prasa, BTL.